Banana PicoW (ESP32S3)

Strona Producenta: https://banana-pi.org/en/banana-pi-steam/137.html Info o środowiskach programistycznych: https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/installing.html#installing Pinout: Adres do menedzera płytek: https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json Podłącz płytę ESP32 i poczekaj na zainstalowanie sterowników (lub zainstaluj ręcznie wszystkie, które mogą być wymagane) Uruchom Arduino IDE Wybierz tablicę w menu Narzędzia > Płytka > ESP32S3 Dev Module Istnieją dwa sposoby wejścia w tryb Bootloadera: 1. Podłącz go do […]